ਘੋੜਾ ਸੀ ਮਸਤੀ ਚ ਪੂਰਾ.ਪਿੰਡ ਚ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ.ਵੇਖੋ ਬੇਜੁਬਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਮੁੱਲ ਗਰੀਬ ਨੇ

ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੇਜੁਬਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲੈਣਾ.ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ! ਜਿਥੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸਜ਼ਾਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇਗਾ ਯਾਦ.ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਵੜ ਗਿਆ.ਤੇ ਫਿਰ ਓਹਨਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਵੇਖੋ ਕੀਤਾ ਕੀ