ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬੈਂਕ ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ fire ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੁਲਾਨੀ ਪੈ ਗਯੀ ਪਰ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੀ.ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਵਰਤੀ ਓਥੇ

ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਵੇਖਣ ਲੇਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਲਿਕ ਕਰੋ