ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਦਾ.ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਂਦਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ.ਜਿਥੇ ਇਕ ਪੁੱਟ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਦਾ.ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ ਹੋਸ਼.ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਦਸੀ ਮੰਗੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ.ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਤਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਰਜਾਣੇ ਨੇ.ਵੇਖੋ ਕਿਦ੍ਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ.ਖਬਰ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਨਾ ਹੈਰਾਨ