ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ.ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ.ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ.ਜਦ ਲੋਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾ ਜਨਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ.ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ.ਅਗਲੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਾਲ ਛਾਲ ਵੇਖੋ.ਕਿਦ੍ਹਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਬੰਦਾ.ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ