ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੇਖ ! ਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲੇ

ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ.ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦੇ ਨੇ.ਪਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਸਕੂਲ ਚ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਚ.ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ.ਕੀ ਦਸਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾੜੀ ਤੇ