ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇ ਜੋ ਐਥੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ.ਅੱਖਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾੜ.ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੜੇ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਐਥੇ ਆ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਚ ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਘਰ ਕੀਤਾ.ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਜਾਣਗੀਆਂ.ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਕੈਦ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ.ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ